Dự án xây dựng website baovemoitruong.com nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng, hành động bảo vệ môi trường cho người Việt Nam và những người sử dụng tiếng Việt trên toàn cầu.

bao ve moi truong

bao ve moi truong

Dự án được tiến hành triển khai từ 12/2011.

7GMT tự hào là nhà tài trợ phát triển cho dự án baovemoitruong.com

About the author