Hanoi City Break là dự án do 7GMT xây dựng năm 2010 nhằm giới thiệu những nét văn hoá du lịch đa dạng của Hà Nội. Đây là website cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh du lịch của Hà Nội với những đặc trưng văn hoá lâu đời của đất Hà Thành. Qua đó, du khách sẽ hiểu sâu sắc hơn về giá trị văn hoá lịch sử của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến nói riêng và Việt Nam nói chung.

hanoi city breaks

hanoi city breaks

Hanoi City Breaks Co., Ltd
Address: 15-10/101 99A Vong Ha street, Hoan Kiem, Hanoi
Phone: (+84 4) 62567799 – (+84 4) 3 932 9810 (ext: 121)
Fax: (+84 4) 62567799

Website: www.hanoicitybreaks.com

About the author