Hanoi Grace Hotel là dự án do công ty 7GMT xây dựng năm 2011, nhằm giới thiệu một trong những khách sạn cao cấp Hanoi Grace Hotel. Dự án này được xây dựng dựa trên sự  tích hợp hệ thống check tour , kiểm tra chỗ trống, thanh toán online, gallery slide, giao diện. 

hanoigracehotel

hanoigracehotel

Hanoi Grace Hotel

Address: 30 Huyen Tran St., Hoan Kiem Dist., Hanoi

 Phone: +84-4-3 456 7890

 Fax: +84-4-3 456 7890

About the author