Sáng ngày 12/10/2009, sau hơn 1 năm nghiên cứu và chuẩn bị, 7GMT chính thức cho ra mắt dịch vụ cổng thanh toán AplusPay – sản phẩm liên kết với Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam – Techcombank.

gpkd-7GMT

gpkd-7GMT

Cổng thanh toán trực tuyến AplusPay góp phần hoàn chỉnh hệ thống sản phẩm, dịch vụ của 7GMT. Giúp khách hàng có thêm công cụ cho sự phát triển của thương mại điện tử trực tuyến.

About the author